Stap 1 De stopverf en het enkel glas worden verwijderd

Stap 2 De sponning wordt verbreed

Stap 3 Het dubbel glas wordt geplaatst

Stap 4 De glaslatten worden geplaatst

Stap 5 Plaatsen van silicone dichting