Natuurlijk is de glazenmaker per definitie de spil in het proces. Hij kiest de beste kwaliteit uit het beschikbare glas en plaatst het dubbel glas in de bestaande ramen. 
Daarnaast eisen de verschillende etappes van het proces, behalve de bekwaamheid van de glazenmaker, ook een grote competentie van de schrijnwerker, de plaatsers en diegene die de siliconen aanbrengt. Zij werken afwisselend of gezamenlijk, afhankelijk van de fase waarin het werk zich bevindt.
Ze zijn allen gedreven door de liefde voor hun vak en het streven naar een zo perfect mogelijke afwerking.
Het werken op bestaande ramen is telkens weer anders. De ervaring van ons team maakt het voor Renover mogelijk om zich in elke situatie aan te passen en zo de kwaliteit van de plaatsing te verzekeren. 
Renover werkt conform de afspraken en gewoonten in haar branche.