In België heeft de regering maatregelen genomen om het uitvoeren van energiebesparende werken
aan te moedigen.

RENOVER voldoet aan deze maatregelen: het plaatsen van dubbel glas in uw bestaande ramen kadert in de wet op energiebesparing.

U hoeft enkel het attest, u afgeleverd door Renover, op te sturen naar uw energieleverancier.

 

De voordelen in detail

1/ Premies Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De R.V.O.H.R. – Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van Huisvesting en Renovatie - omvat het grootste deel van Brussel-Stad, evenals de oude wijken van Anderlecht, Molenbeek, Koekelberg, Jette, Schaarbeek, Sint-Joost, Elsene, Etterbeek, Sint-Gillis en Vorst.
     
Binnen de R.V.O.H.R. genieten bepaalde wijken van renovatieprogramma’s die door de Overheden gevoerd worden : het zijn de perimeters met wijkcontract..

Om de perimeter te kennen waar het goed gelegen is : http://www.prime-renovation.irisnet.be
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : http://www.primes-renovation.be
Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting : http://www.ibgebim.be
Dienst Huisvesting – C.C.N. (Noordstation) : http://www.leefmilieubrussel.be


ENERGIEPREMIE voor gebouwen ouder dan 10 jaar
(aanvraag  binnen de 4 maanden vanaf ontvangst factuur) : info@leefmilieubrussel.be 
Voorwaarden :
• 10 €, 15 € of 20 € per m² (afhankelijk van het inkomen)
 voor hoogrendementsglas met een coëfficiënt lager of gelijk aan 1.2 W/m².K

Energiepremies Leefmilieu Brussel : Gulledelle 100, 1200 Brussel - Tel. : 02/775 75 75

2/ Energiepremie voor Vlaanderen

Voorwaarden :
• 12 €/m²  of 15 €/m² voor hoogrendementsglas met een coëfficiënt  gelijk aan 1.1 W/m².K

EANDIS, INFRAX aangesloten op het elektriciteitsnet vὁὁr 01/01/2006 : www.energiesparen.be
Eandis REG-afdeling, Postbus 10020 te 2800 Mechelen, Tel 078/35 35 34 : www.eandis.be

3/ Energiepremies voor het Waalse Gewest

Voorwaarden :
- 45 €/m² voor hoogrendementsglas met een coëfficiënt (raamwerk + beglazing) lager of gelijk aan 2.0 W/m².K

De aanvraag dient te gebeuren binnen de 4 maanden vanaf ontvangst factuur  bbij :
Service Public de Wallonie
DG04 Département de l’Energie et du Bâtiment durable
Av. Prince de Liège 7
5100 Jambes
http://www.energie.wallonie.be


Hoogrendementsglas Thermobel TOP 1.0

 type    4–  6– 4  =  2.0 W/m².K
type    4–  9– 4  =  1.5 W/m².K        De dikte van het raam is bepalend voor het type glas.
type    4–12–4   =  1.2 W.m².K        De prijs voor de verschillende vermelde types is gelijk*.
type    4–15–4   =  1.0 W/m².K        

NIEUW IN ONS GAMMA

Thermobel Top 0.8     type 4-10-4 =   0.8 W/m².K
(*) niet van toepassing op dit soort glas